Φοιτητική Ομάδα ISACA

H Φοιτητική Ομάδα ISACA του ΠΑΜΑΚ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και στεγάζεται στο γραφείο 333 του κτιρίου Γ (Εφαρμοσμένης Πληροφορικής).