ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2018

Την ετήσια εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2018 θα διεξαχθεί από 22 έως 25 Μαΐου 2018. Η άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ από το 2010 και σε αυτή συμμετέχουν περισσότερα από 200 άτομα από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, τον Ακαδημαϊκό Τομέα και τα Ερευνητικά Κέντρα, το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σε αυτή ως φυσικά πρόσωπα ή ως ομάδα.