Μέλη

Academic Advocate

Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης

Για την εγγραφή νέων μελών αρκεί η φοιτητική ιδιότητα στο ΠΑΜΑΚ και ένα μήνυμα email με τα στοιχεία σας προς τον Academic Advocate του ISACA Student’s Group του ΠΑΜΑΚ.