Εξοπλισμός

Διατίθεται εργαστηριακός εξοπλισμός (Κτίριο Γ, 3ος όροφος, αίθουσα 333) για:

  • Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού.
  • Εγκληματολογική έρευνα – Πραγματογνωμοσύνες.