Μεθοδολογία επίθεσης

Happy Hacking

Παρουσίαση

Η επίθεση βασίζεται σε μια μεθοδολογία 3 βημάτων η οποία μπορεί να αυτοματοποιηθεί με σκοπό την εξαπόλυση μαζικών επιθέσεων σε συστήματα με ευπάθειες. Η μεθοδολογία κάνει χρήση της τεχνικής «Google Hacking» και την επεκτείνει με δύο επιπλέον βήματα αυτά της «τροποποίησης πληροφορίας» και την εκμετάλλευση γνωστών ευπαθειών. Ειδικά διαμορφωμένες υλοποιήσεις της μεθοδολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση για την αποτροπή κυβερνο-εγληματικών ενεργειών μέσω της αναγνώρισης ευπαθών συστημάτων και την αποτροπή μαζικών κυβερνο-επιθέσεων.