Έργα

Ερευνητικά έργα:

Aναπτυξιακά έργα:

 • «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
  ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Άξονας Προτεραιότητας «04 – Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β2: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας «04 – Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Άλλες δραστηριότητες:

 • 5η Εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας (ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2015), 25 – 29 Μαΐου 2014
 • 4η Εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας (ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2014), 28 – 30 Απριλίου 2014
 • 3η Εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας (ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2013), 21 – 24 Ιανουαρίου 2013
 • 2η Εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας (ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2011), 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2011
 • Άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ: Cyber Defence Exercise 2010 (NCDEX 2010) Cyber Coalition, 16 – 19 Νοεμβρίου 2010
 • 1η Εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας (ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2010), 18 – 20 Μαϊου 2010