Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης

Φουληράς Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Δρ. Χατζηπουλίδης Αριστείδης

Δρ. Γουγλίδης Αντώνιος Τρέχουσα θέση: InfoLab21, Lancaster University, UK

Δρ. Μιχαλόπουλος Δημήτριος Τρέχουσα θέση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, EKETA, GR

Δρ. Γρομπανόπουλος Χρήστος

Υποψήφιοι διδάκτορες

Σαλονικιάς Σταύρος

Κατσαντώνης Μενέλαος

Ράπτης Σωτήριος

Τσίγγανος Νικόλαος

Γιώργος Σακελλαρίου

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

Αθανάσιος Δημητριάδης

Χρήστος Πρασσάς

Ιωάννης Γαϊτάνης

Συνεργάτες

Πουτούρη Δήμητρα

Παπακρίβος Χρήστος

Δημητρίου Θεοφάνης

Ματθαίος Χρυσοβαλάντης