Συνεργασίες


Διεθνείς Συνεργασίες

National Institute of Standards and Technology (NIST), Computer Security Division

Έργο: RBAC Reasoning – Επέκταση του Access Control Policy Tool (ACPT)
Περιγραφή: Το έργο εξελίσσεται σε δυο (2) άξονες:
1) Ενσωμάτωση μηχανισμού RBAC Reasoning
2) Αυτόματη μετατροπή απαιτήσεων ασφάλειας σε ιδιότητες ασφάλειας

University of Belgrade, Department of Information Systems, Serbia

Έργο: Ασφάλεια ΤΠ και διαλειτουργικότητα για επιχειρηματικές εφαρμογές
Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει έρευνα πάνω σε ζητήματα ασφάλειας των εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως για παράδειγμα τα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, και πιο συγκεκριμένα:
1) Θέματα ασφάλειας κατά την προδιαγραφή και μοντελοποίηση της διαλειτουργικότητας
2) Ασφάλεια προτύπων διαλειτουργικότητας επιχειρηματικών εφαρμογών και ολοκλήρωσης ERP (π.χ. ασφάλεια UBL)

University of Siegen, Institute of Information Systems, Germany

Έργο: CRYPTOOL – Εξελληνισμός
Περιγραφή: Το έργο αποσκοπεί στον εξελληνισμό των: