Τσίγγανος Β. Νικόλαος, ΥΔ

Γενικά Στοιχεία
Email: tsinik (at) uom.edu.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 891 841

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού
(Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, 2015)

Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών
(Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2010)

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Τσίγγανος Νικόλαος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974. Έχει αποκτήσει το πτυχίο της Επιστήμης Υπολογιστών από το τμήμα Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Πάτρας το 2010. Το θέμα της πτυχιακής του εργασίας είχε τίτλο: «Έλεγχος Τρωτότητας με χρήση του πλαισίου Metasploit». Aπέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα  με ειδίκευση στη «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού » και κατεύθυνση «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η μεταπτυχιακή του διατριβή είχε τίτλο: «Έγκαιρη Αναγνώριση Κυβερνοεπιθέσεων σε Δικτυωμένα Κυβερνοφυσικά Συστήματα». Έχει εργαστεί ως προγραμματιστής και διαχειριστής δικτύου στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει συμμετάσχει ως συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, του Α.Π.Θ ( Τμήμα Πολ. Μηχ.), και του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνειου (ΕΠΙΣΕΥ/ICCS) σε Ευρωπαικά Ερευνητικά Προγράμματα. Από το 2000 εργάζεται ως υπεύθυνος Μηχανογράφησης στην εταιρεία Μακεδονία TV ΑΕ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Network Security
Machine Learning
Bayesian Inference
Probabilistic Graphical Models
Exploit Development